Vad betyder egentligen tillväxt för våra svenska små och medelstora företag?

Vad betyder egentligen tillväxt för våra svenska små och medelstora företag?

Vi genomförde en undersökning bland närmare 30 000 anställda i 19 länder, varav 500 anställda i Sverige, för att förstå utmaningarna hos små och medelstora företag.

Små och medelstora företag är viktiga för den europeiska ekonomin. I Sverige står de för hela 99,9 procent av den svenska företagsmarknaden och bidrar med cirka 60 procent av Sveriges BNP. De skapar arbetstillfällen och sysselsätter över hela 1,2 miljoner personer runt om i landet. För många företag är pengar en av de främsta drivkrafterna. Men enligt undersökningsresultaten verkar vi nu vara på väg in i en ny era, där små och medelstora företag har helt andra drivkrafter och syn på framgång. Istället för pengar, är möjligheten att skapa nya spännande produkter och vara kreativ de drivande parametrarna.

I samarbete med Hult International Business School har Microsoft undersökt vad som verkligen motiverar småföretagare och vilka utmaningar de står inför. Undersökningen, som omfattar nästan 13 000 små och medelstora företag på över 19 marknader, visar dagliga rutiner, ambitioner och attityder. Undersökningen innehåller också en djupgående etnografisk studie med över 100 timmar filmmaterial från 20 företag på över tio europeiska marknader. Resultatet gav oss viktig information och nya insikter i hur vi kan hjälpa små och medelstora företag med rätt verktyg och stöd.

När det gäller den fjärde industrirevolutionen, där teknikens potential inte går att förbise, är det inte längre en fråga om ett företag ska digitaliseras eller inte utan frågan är hur man går tillväga. Microsofts ansvar och drivkraft i denna resa är att göra det möjligt, för små och medelstora företag, att nå sin fulla potential samt att växa på ett meningsfullt sätt.

Uppnå framgång

I Sverige definierar 40 procent av de små och medelstora företagen framgång som att hitta nya kunder, medan 21 procent prioriterar att skapa nya produkter. Undersökningen visade också att cirka 30 procent av de tillfrågade företagen mäter framgångar utifrån medarbetarnas tillväxt och utveckling. Det innebär att företagsklimatet i Sverige är i förändring när synen på framgång och tillväxt skiftar från att vara ekonomiskt styrd till att bli mer styrd av produktutveckling och självförverkligande. Undersökningen visade också hur entreprenörer antar olika yrkesroller i företaget för att säkra framgång. En respondent menade till exempel att denne både jobbade som VD och städare, något som har betydelse när man ser till agerande och beslutsfattande inom företag.

Den dolda nyckeln

Undersökningen visar att över hälften är optimistiska till den tekniska utvecklingen och vilka möjligheter den kan föra med sig. Över Europa ser vi också att små och medelstora företag fortfarande tvekar när det kommer till investeringar.

Teknik kan hjälpa dem att växa och lyckas på deras egna villkor. Över hälften av de svenska företagen vill vara kända för kvalitet och service, men interaktionen med kunder är fortsätt ”lågteknologisk”. Ungefär en tredjedel förlitar sig på kommunikation vis-a-vis, medan nästan en femtedel använder telefon som primär interaktionskanal med kunder. I dagens digitala värld, var man i stort sett alltid är tillgänglig, är det inte längre tillräckligt.

Ett företag som prioriterar sina kundrelationer kan skapa bättre interaktioner, medan de som prioriterar ekonomisk tillväxt kan sänka kostnader. På så sätt ger teknik företag verktyg att fokusera på framgång och tillväxt på sina egna villkor.
För att små och medelstora företag ska kunna utveckla sin affär och bli mer framgångsrika, oavsett hur de definierar framgång, måste de ta in teknik i företaget vid rätt tillfälle. Ny teknik kan öka produktivitet och möjligheten att driva företaget utifrån egna villkor. Med de nya möjligheterna kan små och medelstora företag både konkurrera på lokal och internationell nivå samtidigt som de spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin.

Nyckeltal från undersökningen (Sverige)

  • 66 procent av de tillfrågade små och medelstora företagen tror att ny teknik kan innebära en tidsbesparing
  • 67 procent att teknik kan göra dem mer flexibla
  • 37 procent av de tillfrågade företagen menar att digitaliseringen betyder att monotona arbetsuppgifter kommer gå snabbare att utföra
  • 59 procent av företagen vill vara kända för kvalitet och service
  • 31 procent förlitar sig på kommunikation vis-a-vis
  • 17 procent använder telefon som primär interaktionskanal med kunder

Om undersökningen

12804 anställda inom små och medelstora företag (upp till 250 anställda) tillfrågades i 19 länder i Europa varav 500 personer som arbetar i Sverige. Marknader som undersökningen genomfördes i var Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Kazakstan, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Sverige, Turkiet och Storbritannien. Den djupgående etnografiska studien genomfördes i Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Ryssland och Storbritannien.

Tips på mer läsning

 

Delta i konversationen!

0 kommentarer

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *