Doanh nghiệp của bạn có dựa trên dữ liệu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một tổ chức dựa trên dữ liệu nghĩa là gì? Với việc nói rất nhiều về Dữ liệu Lớn và Kinh doanh Thông minh, thật dễ mất tầm nhìn cho một bức tranh lớn hơn. Ngày nay, các công nghệ cơ sở dữ liệu không chỉ làm cho dữ liệu dễ tiếp cận hơn – chúng cho phép người ta suy nghĩ và phản ứng một cách khác biệt.

Nhân viên có được sự chủ động

Hãy chia sẻ một ví dụ. Cũng như nhiều công ty lớn khác, Ngân hàng Heartland Bank của New Zealand tập trung khối lượng lớn dữ liệu về khách hàng của họ. Đương nhiên, các nhà điều hành muốn biến những dữ liệu đó thành lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, nếu một khách hàng đến một chi nhánh và hỏi về việc vay tiền nhà, câu trả lời sẽ có trong vài phút chứ không phải đợi nhiều ngày.

Với sự kết hợp của các công cụ phân tích – bao gồm Microsoft R Server và Microsoft SQL Server 2016 – Ngân hàng Heartland cho phép các nhân viên thực hiện được điều này. Với một môi trường dữ liệu dễ tiếp cận, hướng tới người dùng, các nhân viên có được sự chủ động. Họ không cần các chuyên gia CNTT để khai thác dữ liệu hoặc hỏi những câu phức tạp. Họ tự làm điều đó.

Chia sẻ báo cáo – trong thời gian thực

Hoặc Bệnh viện Praram 9 ở Thái Lan. Praram 9 Hospital thu thập dữ liệu về cách thức vận hành bệnh viện – bao gồm cả các nhân viên y tế của họ. Nhưng để tạo báo cáo, các nhân viên phải thu thập dữ liệu theo cách thủ công từ nhiều nguồn khác nhau. Quá trình này rất tốn thời gian. Kết quả cũng rất khó chia sẻ.

Những gì Praram 9 đã làm là tạo ra một nền tảng Kinh doanh Thông minh (BI). Các công cụ BI mới cho phép cá nhà quản lý nhanh chóng tạo các dashboard theo dõi hoạt động trong thời gian thực. Truy cập di động cho phép những người được ủy quyền xem các báo cáo hoạt động trên điện thoại thông minh. Giờ đây, mọi người đang quan sát và phản hồi một cách khác biệt.

Vậy có gì khác với SQL Server 2016?

Trên đây là các câu chuyện khác nhau nhưng có một điểm chung: công nghệ thế hệ mới nhất của SQL Server. Trong nền tảng hiện tại SQL của Microsoft, ba tính năng đặc biệt đang tạo nên sự thay đổi:

  • Hiệu suất truy vấn nhanh hơn
  • Các tính năng hoạt động của data warehousing/data mart
  • Các tính năng bảo mật và tuân thủ.

Hiệu suất truy vấn nhanh hơn có nghĩa là thời gian phản hồi nhanh hơn. Các nhân viện không phải mất nhiều ngày để lấy dữ liệu từ các hệ thống khác nhau và sau đó tự mình tổng hợp. Và một hệ thống thúc đẩy nhanh quá trình này sẽ giải phóng tư duy sáng tạo tại nơi làm việc.

Bảo mật cũng là một cấp số nhân cho khả năng. Không có công ty nào có thể chấp nhận rủi ro với dữ liệu khách hàng. Vì vậy, đảm bảo dữ liệu được an toàn là một điều kiện tiên quyết quan trọng để cho phép nó được truy cập rộng rãi. Một lần nữa, đây là nơi SQL Server 2016 thực hiện được với tính năng Always Encrypted (Luôn Mã hóa). Giờ đây thật an toàn chia sẻ dữ liệu trên các thiết bị di động.

Sự thúc đẩy cho các công ty nhỏ

Những gì tôi thực sự thích là SQL Server 2016 SP1 là một tác nhân thay đổi cuộc chơi cho những công ty nhỏ hơn. Lần đầu tiên, các tính năng có  trong Phiên bản Doanh nghiệp cũng sẽ có trong các phiên bản Standard và Express.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả là nhân viên của các công ty nhỏ hơn có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm cách làm cho doanh nghiệp tăng trưởng, cần ít thời gian hơn cho quản lý cơ sở dữ liệu của họ.

Hãy thử SQL Server 2016 Service Pack 1

SQL Server 2016 Service Pack 1 đang miễn phí cho các khách hàng hiện tại sử dụng SQL Server 2016. Bạn có thể nhận được SQL Server 2016 SP1 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. SQL Server 2016 với SP1 cũng cho dùng thử từ Trung tâm Dùng thử TechNet và cho sử dụng thương mại từ trang Cấp phép Số lượng lớn (VLSC). Hãy dùng thử miễn phí ngay.

Gartner nói gì về SQL Server 2016

  • Gartner xếp hạng Hệ thống Quản trị Dữ liệu của Microsoft là tốt nhất trong tầm nhìn và khả năng thực thi toàn diện. Tìm hiểu thêm.
  • Gartner công nhận Microsoft đứng đầu trong Các giải pháp Quản trị Dữ liệu dành cho Phân tích. Tìm hiểu thêm.
  • Năm thứ 9 liên tiếp, Microsoft là nhà tiên phong trong Kinh doanh Thông minh và Các nền tảng Phân tích. Tìm hiểu thêm.

Để biết thêm thông tin về cách tổ chức của bạn có thể trở thành một doanh nghiệp hoạt động dựa trên dữ liệu, hãy gọi chúng tôi theo số +84-4-3935-1053 hoặc gửi email tới vietnamsmb@microsoft.com.

Về tác giả:

Deh Hui Chuan là Trưởng nhóm Kinh doanh Cloud + Enterprise tại Microsoft Malaysia.

 

Tiến hành

0 cảm nhận

Your email address will not be published. Required fields are marked *